S RAŽBOU TEXTU
S RAŽBOU TEXTU
TLUMÍTKA, ŘETÍZKY
zpět

Obchodní podmínky

Úvod / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1.1.2019

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Internetový obchod www.vojenske-znamky.cz je provozován Fa. Kamila Dluhošová, IČ: 70254753 ( dále jen prodávající ).


Provedením objednávky v e-shopu www.vojenske-znamky.cz souhlasíte s obchodními podmínkami prodejce. Vztah zákazníka (dále jen kupujícího) a prodávajícího se řídí ustanoveními § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

 

Internetový obchod nabízí vojenské známky s ražbou pro identifikaci vojáka (dále jen zboží), vyrobené na základě vyplněné předlohy zákazníkem.

Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží a služba, je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího zaslané elektronicky formou vyplnění objednávkového formuláře. K potvrzení objednávky dochází elektronicky po přijetí objednávkového formuláře (dále jen Potvrzení objednávky).

 

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá :

 

 

Ceny zboží jsou uvedené na internetových stránkách www.vojenske-znamky.cz. Pro stanovení výše kupní ceny zboží je rozhodná cena zboží v okamžiku objednání. Uvedené ceny na stránkách jsou konečné, k ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Faktura-pokladní doklad vystavený na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a potvrzením o uzavření kupní smlouvy, je dodáván společně se zbožím.

 
 

3. DODACÍ LHŮTY

 

Dodací lhůta začíná běžet ode dne Potvrzení objednávky.

 

 

 

 

 

 

 

4. CENA A ZPÚSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ


Zasílání zajišťuje prodávající na území České a Slovenské republiky prostřednictvím České pošty. Česká pošta doručuje zásilky po ČR během 1-5 pracovních dnů. V případě zasílání do Slovenské Republiky se doručení zásilky pohybuje v rozmězí 7-10 pracovních dnů. Balné neúčtujeme !

Způsob platby, způsob doručení a výše poštovného v ČR:

 

 

 

Způsob platby, způsob doručení a výše poštovného v SR:

 


Bankovní spojení / č.účtu : Raiffeisenbank ČR - 3965952001/5500, název účtu - Kamila Dluhošová 

 

 

 

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - REKLAMACE

 

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození doručené zásilky se zbožím, je kupující povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, každá zásilka je pojištěna. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. Jelikož se jedná o ZAKÁZKOVOU VÝROBU, lze odstoupit od kupní smlouvy pouze v tom případě, že zboží je vadné - nefunkční, popř. že dodané zboží nesouhlasí s objednávkou, tzn. že kupující obdržel ID známky v jiném barevném provedení popř. s nepřesně naraženými údaji, než původně objednal. V ostatních případech není možné od smlouvy odstoupit. POPIS dodávaného PRODUKTU viz. bod č.9, vzorek produktu je vystaven na naší pobočce, na požádání lze zaslat k ukázce.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé z neodborného používání zboží, stejně jako škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodávající se zaručuje vyjádřit k reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Oprávněná reklamace zaviněná prodávajícím bude vyřízena bez zbytečného odkladu, v den přijetí reklamace.

O případné reklamaci nás prosím informujte nejprve telefonicky a to ještě před odesláním reklamovaného zboží zpět ( ve většině případů není potřeba zboží zasílat zpět ! ).

 

Kontakt pro uplatňování reklamací:

 

Kamila Dluhošová
Riegrova 857
73801, Frýdek-Místek

Tel.: +420558638206
e-mail: obchod@vojenske-znamky.cz


Veškeré náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží k prodávajícímu nese kupující ( nezasílejte reklamované zboží na dobírku, nebude převzato ). Náklady spojené s přepravou zboží vzniklé kupujícímu při oprávněné reklamaci, budou po vyřízení reklamace uhrazeny prodávajícím.


 


6. ZÁRUČNÍ LHŮTA

 

Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží. Prodávající poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávky. Záruční lhůta činí 2 roky, vstahuje se na vady výrobku, ne na vady způsobné běžným opotřebením.

 

 


7. STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

 

Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné stornovat před odesláním zboží, elektronickou poštou nebo telefonicky (prosíme, uveďte číslo Vaší objednávky), a to však nejpozději do 6h rána následujícího pracovního dne, poté jsou již objednávky zařazeny do výroby a storno není možné ! Storno poplatky nejsou účtovány.

 

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Při prodeji zboží shromažďuje prodávající pouze kontaktní údaje nutné pro odeslání zboží a komunikaci s kupujícím. Tyto údaje nejsou poskytovány třetím stranám s výjimkou dopravců. O změnu osobních údajů nebo jejich vymazání lze požádat osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 

 

9. POPIS PRODUKTU

 

ID známky společně s řetízky jsou vyrobeny ze slitiny kovu ( název produktu " stříbrná popř. zlatá " neoznačuje drahý kov, ale barevné provedení ). Řetízky jsou navíc opatřeny pochromovanou úpravou ( má-li zákazník agresivní pot popř. špatnou krev hrozí začernání samotných řetízků, které je v tomto případě vhodné nahradit řetízkem z drahých kovů, které dále nečernají ).


Text na známce je ražen VOJENSKÝM PÍSMEM ( dle zobrazených fotografií u produktů ), které je odlišné oproti běžnému, to proto, aby se znesnadnilo identifikaci při pozorování nepřítelem. Jelikož se jedná o manuální ruční výrobu ( ražbu postupně každého písmenka zvlášť ), není uspořádání písmen a hloubka ražby naprosto dokonale souměrná.

Každý kus je originál, je nutno počítat s měnšími oděrkami na samotných známkách, které jsou způsobeny při výrobě popř. při samotné ražbě, nejedná se o vadu výrobku a nemá žádný vliv na samotné používání.

 

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek. Odesláním objednávky souhlasí kupující také s výší ceny objednaného zboží a expedičních a dopravních nákladů.

 

Ve Frýdku-Místku 1.1.2019

Rychlý kontakt
BESKYD COMPANY s.r.o.
Riegrova 857
73801 Frýdek-Místek

T: +420 558 638 206
E: obchod@vojenske-znamky.cz
Všechna práva vyhrazena vojenske-znamky.cz
Vyrobilo Eline.cz, 2012

vojenská prodejna ARMYSHOP Army-Shop.cz | rachejtle, ohňostroje, pyrotechnika  Pyro-Shop.cz